ورزشی

ورزشگاه آزادی،شرکت پسرخاله‌ها و نوسازی که هیچ وقت انجام نشد!

بعد از مطالعه سریع و اولیه نقشه ها و عکسها و درک شرایط نامطلوب سازه، یک پیشنهاد (نسخه به قول اطبا) چند بندی شامل نیاز به آزمایشات محیطی (Ambient Vibration)، تحریکات اجباری ( Forced Vibration) و … نوشتم و به کارفرمای محترم ارسال کردم (همان کاری که برای پل گیشا کردم که هزینه را هم شهرداری بالا کشید، مستندات همه موجود) و توضیح دادم که با توجه به تحریکات هیجانی، تشویق ایسلندی و پا کوبیدن ها و … تماشاگران موضوع فقط پایداری یک سازه استانیکی نیست و حتما باید در شرایط دینامیکی سازه تحلیل و آستانه پایداری آن کنترل شود. چند روز بعد خبر آوردند که کار به یک شرکت معتبر خارجی ارجاع شد ؟ آنچه امروز مشخص است و می دانم آنست که کار مقاوم سازی به شرکتی خارجی داده نشد و شاید هم می خواستند روشها را از ما بگیرند و مثل معمول شرکتی از پسر خاله ها را تشکیل دهند و به خیال خود کار را انجام دهند، که عموم مشکلات در پروژه های بزرگ ملی از همین جا شروع می شود. مناقصه برگزار می کنند روشها را میگیرند و چون اصلا درکی از اصل کار ندارند فقط کاغذ ها را با جوهر پر می کنند و بودجه را حیف و میل ؟

در ضمن بدانند ما هم خوشحالیم که هر چه می دانیم پیشنهاد بدهیم تا شاید در یکی دو تا از پروژه ها حداقل معیار آقایان تراز های بالاتری را شامل شود و به نفع کشور تمام شود ! حال ما نباشیم !؟ ولیکن متاسفانه تا بفهمند نگاه ما به امور کشور و وطن چه است عمر تمام است !

به هر حال امروز وزیر محترم ورزش به نقل قول از وزارت راه و شهرسازی و آزمایشات (استاتیکی، فکر کنم بارگذاری درجا) شرکت معتبر آنها اعلام فرمودند که سازه حتی ««یک میلیمتر»» هم جابجا نمی شود !!! اصل خبر بشرح ذیل، در مصاحبه ایشان می فرمایند آرماتور صندلی ها زنگ زده و سطح شیب دار سازه مقاوم است ؟ آقای وزیر آرماتورهای زنگ زده صندلی ها در آرماتور های همان سطح شیب دار یا دال انکر و وصل هستند، لذا آنها هم باید زنگ زده‌ باشند؟ آقای وزیر سازه ای که یک میلیمتر تغییر مکان در شرایط استاتیکی و فقط ثقلی نداشته باشد، خود حاکی از آزمایشات کاملا غلط است و در حالت دینامیکی غوغا خواهد کرد و منجر به تلفات بی شمار خواهد شد!

‏/https://www.khabaronline.ir/news/1761744

بر گردم به تیتر یادداشتم! واقعا خوشا به حال افرادی که همه چیز را ساده و جان صد هزار نفر را به گفته دیگران و آزمایشات ابتدایی ایمن می شمارند!

*استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران

258 258

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا