روشهای غلطی که در زندگی مشترک سم است

اگر فکر می کنید که می توانید بعد از ازدواج رفتار همسرتان را کاملا تغییر دهید ، سخت در اشتباهید . اگر می خواهید راحت زندگی کنید، به خودتان رحم کنید و درصدد تغییر کسی برنیایید.برخی از افراد برای تغییر رفتار همسرشان از بدترین روش ها استفاده می کنند همانند یک کودک تنبیهش میکنند اما این کارها دوام زندگی را کم میکند.

اجبار نکنید

گاهی برای تغییر رفتار همسرمان به زور متوسل می شویم و از قدرتمان استفاده می نماییم و برای این کار از هر گونه قدرت نمایی مانند اخم و تخم و کتک کاری و تهدید به جدایی استفاده می کنیم.

باید بدانید در هر جنگ قدرتی، یک برنده هست و یک بازنده و شخص بازنده در اولین فرصت به دست آورده به رفتار خود برمی گردد و تلافی می نماید تا احساسات جریحه دار خود مرهم بگذارد. باید به دنبال راه حلی باشید که در آن هر دو طرف برنده باشند و بازنده ای وجود نداشته باشد.

تکرار های خسته کننده ممنوع

گاهی اوقات برای تغییر رفتار همسرمان به تکرار بیش از حد حرفهایمان متوسل می شویم و دائما این جمله را تکرار می کنیم که این رفتارت را تغییر بده . وقتی جمله ای بیش از حد تکرا شود

مسئله بی اهمیت می شود و جایگاه خود را از دست می دهد در نتیجه فقط با بکارگیری این روش و پیاده روی روی اعصاب طرف مقابل موفقیتمان را از دست می دهیم .

معلم بازی

گاهی خود را بسیار عاقل و بی عیب و نقص قلمداد می کنیم که رفع عیوب دیگران را وظیفه خود می دانیم.اما باید فراموش نکنیم همسرمان شاگرد ما و کودکمان نیست که نقش بزرگ تر را برایش بازی کنیم. این روش هیچ وقت ما را به مقصود نمی رساند و تنها سبب ناراحتی همسرمان می شود.

جار و جنجال (دعوا کردن)

اگر برای تغییر رفتار همسرمان با او دعوا کنیم ، شاید مسئله مطرح شود و طرف مقابل متوجه موضوع گردند، اما در آن نمی توان به نتیجه ای مطلوبی دست یافت ، بلکه باید منتظر پیامدهای ناخواسته و نامطلوب بود.

در دعوا هرکس می کوشد حرف های خود را بلندتر از دیگری بگوید و به حرف دیگری گوش نمی دهد و فقط می خواهد حرفش را به کرسی بنشاند . وقتی گوشی برای شنیدن وجود نداشته باشد، بلندترین صدای دنیا هم بی فایده است.

گروکشی نداریم

اگر برای تغییر رفتار همسرمان گروکشی کنیم یعنی بگوییم «اگر تو فلان کار را انجام دهی، آن وقت من هم بهمان کار را انجام خواهم داد» سبب می شود دعوا و لجبازی بالا گیرد و رابطه تلخ شود زیرا به هر دو نفر خواسته هایی از دیگری دارند و از آن به عنوان سلاح استفاده می کنند.

کنترل احساسی

یکی دیگر از روشهای تغییررفتار همسر ، اعمال فشار احساسی است. در این روش ، همسران با به غلیان درآوردن احساسات یکدیگر سعی می کنند بر روی هم تأثیر بگذارند. این روش برای مدت کوتاهی جواب دهد اما سبب ناراحت شدن همسر می شود و شاید در طولانی مدت کارگشا نباشد.

طعنه و کنایه نداریم

در برخی از مواقع برای تغییر رفتار همسرمان و متوجه کردن او به رفتار اشتباهش از نیش و کنایه های گدازنده استفاده می کنیم اما فقط با این روش فرد را می رنجانیم.

در صورتی که برای بهتر کردن رفتار ، در فرد احساس بدی ایجاد کنیم و او را رنجیده و سازیم ، دیگر انگیزه ای برای بهبود رفتارش در او نمی ماند و ما در این راه شکست خواهیم خورد. همچنین این برخورد ما، سبب تغییر احساس او نسبت به ما و سرد شدن محبتش می شود.

تحقیر و تمسخر هرگز

اگر با تمسخر و یا به قول خودمان با زبان طنز ، اشتباه طرف مقابلمان را گوشزد کنیم ، همسرمان را در همان زمان به شدت می آزاریم و تحقیر می کنیم.این اشتباه ترین مسیر در زندگی مشترک میباشد

بکارگیری این روش سبب کاهش اعتماد به نفس همسرمان و آسیب به رابطه مان می شود . برای پیشرفت و رشد زندگی مشترک همسران باید به یکدیگر قدرت و اعتبار ببخشند و عزت نفس همدیگر را بهبود دهند.

امان از مقایسه

برای موفقیت در تغییر دادن رفتار همسرمان، باید در او ایجاد انگیزه کنیم . گاهی برای ایجاد کردن انگیزه در همسرمان اشتباه ترین را ه ممکن را انتخاب می کنیم و به مقایسه همسرمان با دیگران می پردازیم که این مقایسه تنها سبب ناراحتی و ایجاد حس حسادت در همسرمان می شود.