18 ژوئن 2019
ژوئن 18, 2019

تمپانوپلاستی

0 دیدگاه

تمپانوپلاستی

تمپانوپلاستی به عمل اصلاح سوراخ شدگی یا پارگی پرده گوش میگویند، پرده گوش یا صماخ در اثر ضربه عفونت و فشاربالای ناگهانی به پرده صماخ ایجاد میشود . اغلب موارد پارگی پرده گوش با عفونت های استخوان پشت گوش یا ماستوید اتفاق میافتد پارگی پرده گوش میتواند همراه خروج چرک یا اتوره باشد و یا بدون خروج چرک از سوراخ گوش رخ دهد .( جراحی گوش )

علامت مشخص آن افت شنوایی است و بستگی به محل سوراخ شدگی گوش میزان افت شنوایی متغییر است .

بیماران مبتلا به سوراخ پرده گوش بستگی به سن مراجعه و سایر علائم و نیاز بیمار جراحی اصلاح پرده گوش توصیه میشود.

در طی جراحی میکروسکوپی , پرده گوش فاسیا یا غلاف پوشاننده عضلات پشت گوش از پشت گوش برداشته میشود و طی روند جراحی این بافت خود بیمار به سوراخ پرده پیوند خواهد شد .

برداشتن تکه کوچکی ازغضروف پشت گوش بدون هیچگونه تغییری به ظاهر لاله گوش هم می تواند به عنوان بافت کمک کننده به پرده گوش یا فاسیا به کار برود.

این عمل را میتوان بدون برش پشت گوش با استفاده از اندوسکوپی گوش از داخل سوراخ گوش خارجی هم جراحی کرد.

‌مراقبت های بعد عمل هم نوشته خواهد شد .

تمپانوپلاستی
نکات مهم بعد از عمل تمپانوپلاستی

در عمل تمپانوپلاستی لبه های سوراخ گوش با استفاده از فاسیا ترمیم میشود.
در این روش برش از پشت گوش داده شده و از داخل سوراخ گوش با میکروسکوپ عمل انجام میشود.
فاسیا بافت نازکی ازغلاف عضلات پشت گوش است.
معمولاً بخیه پشت گوش جذبی است.
پانسمان به اندازه سه یا چهار روز گذاشته میشود.
بعد از باز کردن پانسمان خارجی، شنوایی بلافاصله بهبود پیدا نمیکند و مدتی زمان میبرد تا پانسمان های داخلی خارج شود .
بیمار باید در نتیجه گرفتن از بیماری صبور باشد و از ورود آب به داخل گوش موقع استحمام جلوگیری کند .

نکته : گذاشتن پنبه چرب جلو سوراخ گوش و جلوگیری از ورود آب موقع حمام مهم است.